Vakt-telefon: 901 16 300

Gebyr for vann og avløp ble ved en feiltakelse fakturert med fjorårets priser for første termin 2024. For lite fakturert beløp for første termin vil derfor bli fakturert på andre termin 2024. Gebyret er delt opp i totalt seks terminer per år. For en gjennomsnittlig bolig på 120 m2 med innlagt vann og avløp, og som ikke benytter vannmåler, vil beløpet som etterfaktureres på andre termin utgjøre 293,75 kroner inkludert moms. Beløpet vil variere i forhold til bygningens størrelse.

På faktura for andre termin 2024 vil beløpet man skal etterbetale for vann og avløp for første termin 2024 fremgå på en egen linje.