Vakt-telefon: 901 16 300

Tøttadalen – Nå blir det anleggstrafikk i to uker

Anleggsområdet er innenfor det som er markert med blå firkant på dette oversiktsbildet. Bli ikke overrasket om du møter en anleggsmaskin i skiløypa. Mot slutten av denne uken, torsdag eller fredag, går Narvik Vann i gang med nødvendig vedlikehold på damanlegget til...

Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Narvik Vann KF ble tildelt ansvaret for levering av vann- og avløpstjenestene i Narvik kommune i fra 01.01.2004.  Helt siden da har foretaket hatt fokus på å levere gode vann- og avløpstjenester til en korrekt og så lav pris som mulig. I 2023 økte de totale gebyrene...

Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten. Det skal...