Vakt-telefon: 901 16 300

Rottefest ?

Det er ikke ett fett hvordan du kvitter deg med matfettet etter julemiddagen og julekosen nå i desember (eller resten av året for den del). Heller du flytende matfett eller olje i vasken eller i toalettet kan det føre til tette rør i ditt hus og i det kommunale...

Vannmåler årsavlesning 2020

Nå er det sendt ut skjema for avlesning av vannmåler i Narvik kommune. Mottar du avlesningskort i posten er det et felt her man kan skrive inn mobilnummer, for å få SMS neste gang. Dette sparer oss for tid og kostnader. Vi har sendt SMS til de som vi har funnet...

Bransjepris til Narvik Vann

– Dette er en fortjent pris, sier ordfører Rune Edvardsen. Dette er en bekreftelse på det vi allerede vet. Narvik Vann har engasjerte medarbeidere som står på. Ordfører Rune Edvardsen gratulerer Narvik Vann med å ha blitt tildelt bransjeprisen av Norsk Vann for å være...

Gravearbeider i Blåbærveien/Slyngbakken

Narvik Vann har økt brannvannskapasitet til Notveien og Trålveien ved å legge en ny ledning på trykksiden i Slyngbakken, samtidig som eksisterende vannledninger og vannkummer er byttet ut.  I Blåbærveien skal Narvik Vann, for å begrense overvann inn på ledningsnettet...

Vassvik Overvann detaljprosjektering

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse med dialog for utarbeidelse av detaljprosjektering av prosjektet Vassvik Overvann. I henhold til Saneringsplan VA Narvik 2018, skal det etableres en hovedvei for overvann fra Frydenlund til sjø, samtidig skal eldre vann- og...