Vakt-telefon: 901 16 300

Kunngjøring av konkurranse

Kunngjøring av konkurranse   Sanering VA Fjellveien Referanse på Doffin: 2019-394630 Tilbudsfrist: 2019-09-06, kl 11:00 Beskrivelse av anskaffelsen Eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skal saneres iht. saneringsplan. Det skal saneres ca. 400 m vann-...

Ny rutine for sanitærsøknader og installasjoner

Fra 01.08.2019 endres rutinene for innsending av sanitærsøknader og installasjoner til Narvik Vann KF. Dette gjelder entreprenører og rørleggere. I en overgangperiode vil dagens metode også godkjennes. Alle søknader skal nå leveres elektronisk. Registrering av...