Vakt-telefon: 901 16 300

Verdens toalettdag 2019

Narvik Vann markerte Verdens Dodag den 19. november på Narvik Avløpsrenseanlegg. Vi hadde invitert alle 6. klasser i Narvik kommune til å komme på omvisning. Det var godt oppmøte med ca 250 elever inkl lærere. Vi avsluttet omvisningen med quiz om avløpsrenseanlegget....

Taraldsvik øst – status på prosjektet

Arbeidene i prosjektet Taraldsvik øst, som har pågått siden januar i år, nærmer seg nå slutten. I løpet av en uke forventes det å være kjørbar vei i Bjørnsons vei.  Etter det gjenstår ca. 155 m graving i Taraldsvikbakken (se oversiktsbilde til høyre) før gravingen i...

Djupvik vba – status

Djupvik Vannverk – ny vannbehandlings prosess Narvik Vann har nå skiftet vannbehandlingsprosessen på Djupvik vannverk til ozon-biofiltrering og UV-behandling. Anlegget er nå satt i drift og vi går snart inn i en periode med 9 måneders prøve drift før Narvik Vann...