Vakt-telefon: 901 16 300

Slam- og septiktanktømming sør for Narvik 2020

Tømming starter i Narvik sentrum og deretter videre sørover. De som har tett tank i kommunen, vil få tømming hvert år (både nord og sør). Merk at det sendes varsel pr. post i forkant av tømming.  Gjør klart anlegget for tømming ved å klippe/rydde og merke om det er...