Vakt-telefon: 901 16 300

Vannlekkasje Skistua

Vannlekkasje: Narvik Vann har en større vannlekkasje i Skistua like ovenfor Rema1000. Det er registrert store skader på veien som følge av vannlekkasjen. Narvik Vann har personell på stedet og arbeider med å få reparert lekkasjen. Det er igangsatt tiltak for å...

Hovedplan vann og avløp for Narvik kommune

Arbeidet med hovedplanene for den nye kommunen skrider frem. Tirsdag 4. juni ble mål og strategi vedtatt i Fellesnemda. Saken hadde da på forhånd vært vedtatt av Narvik Vanns styre. Narvik Vann vil få ansvar for flere nye anlegg og nesten 25 % mer ledningsnett. Målet...