Vakt-telefon: 901 16 300
Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Narvik Vann KF ble tildelt ansvaret for levering av vann- og avløpstjenestene i Narvik kommune i fra 01.01.2004. Helt siden da har foretaket hatt fokus på å levere gode vann- og avløpstjenester til en korrekt og så lav pris som mulig.

les mer
Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten. Det skal...

les mer
Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Interesserte leverandører/entreprenører inviteres til møte og befaring ved oppmøte Teknologiveien 2 A mandag 2. oktober kl.12.00.  Påmelding til Åse Soleng på aaso@narvikvann.no innen 28.09.2023 kl.12. Fullstendig utlysning planlegges gjennomført på nyåret 2024....

les mer

Oppstart detaljprosjektering av Juksaveien og Morildveien

Sanering Juksaveien og Morildveien Narvik Vann har startet detaljprosjekteringen av Sanering Juksaveien og Morildveien.Prosjektet omfatter utskifting av vann og spillvann med tilhørende kummer, og etablering av overvannsledning.De aktuelle strekningene er markert på...

les mer
Oppstart gravearbeider Kjøpsvik

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik Avløp, delområde 3, 4, 5 og 6 Narvik Vann holder på med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik, og nå starter arbeidet med flere mindre delområder. Flere eksisterende slamavskillere fjernes (totalt 5 stk) og avløpet samles og ledes...

les mer
Tilbudskonkurranse Sanering VA Bjørkåsen

Tilbudskonkurranse Sanering VA Bjørkåsen

Kunngjøring av konkurranse Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Sanering VA Bjørkåsen. Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-679900 Tilbudsfrist: 23.6.2023 kl. 12.00 Beskrivelse av anskaffelsenEldre vann- og avløpsledninger med...

les mer

Kunngjøring av konkurranse

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Vassvik overløp.Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-666167 Tilbudsfrist: 10.5.2023 kl. 12.00 Beskrivelse av anskaffelsenPumpestasjonen i Vassvik skal rives, samt at det skal bygges ny...

les mer
Markering av verdens vanndag 22. mars

Markering av verdens vanndag 22. mars

Vi i Narvik Vann har invitert alle 5. klasser til å komme på besøk til Narvik vannbehandlingsanlegg. Det vil bli gitt omvisning på anlegget samt forklaring på hva vi gjør for å rense vannet - før vi sender det ut på ledningsnettet til alle innbyggere. Etter omvisning...

les mer
Tilbudskonkurranse Sanering VA Storåsen nord

Tilbudskonkurranse Sanering VA Storåsen nord

Kunngjøring av konkurranse Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Sanering VA Storåsen nord.Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-670843 Tilbudsfrist: 22.3.2023 kl. 12.00 Beskrivelse av anskaffelsen Eldre vann- og avløpsledninger med...

les mer
Varsel om stengt veikryss

Varsel om stengt veikryss

Narvik Vann KF og Narvik kommune er i gang med vann- og avløpssanering samt trafikksikkerhetstiltak i Vassvik. Som følge av disse arbeidene er det nødvendig å stenge krysset Vassvikveien x Tårnveien x Rønningtomtveien i fire uker, fra og med fredag 17.02.23....

les mer
Kommunale avgifter 2023

Kommunale avgifter 2023

Fra og med 2023 fordeles kommunale avgifter på 6 faktura, ikke 4 som tidligere år. Dette skyldes gjeldende regelverk for oppgjør av moms. Prisen for tjenestene vann og avløp beregnes etter prinsippet om selvkost. Selvkost er summen av alle kostnader som påføres for å...

les mer
Utbedring av demning på Førstevannet er startet

Utbedring av demning på Førstevannet er startet

Narvik Vann har startet arbeidet med utbedring av nordre og søndre demning på Førstevannet. Dette medfører at demningsveggene nå er så høye at ferdsel på damkronen (toppen) må unngås. På damkronen kan det stikke opp armeringsjern og lignende som medfører snublefare,...

les mer

Tømming av private avløpsanlegg 2021

Tømming av private avløpsanlegg er i gang for 2021. Tømming utføres av Perpetuum Miljø AS.  De startet på Virak 18. mai og jobber seg nordover. De som befinner seg sør i kommunen (tidligere Ballangen og Kjøpsvik), men likevel skal tømmes i år, vil få tømming etter...

les mer
Verdens vanndag 2021

Verdens vanndag 2021

Verdens vanndag markeres 22. mars over hele verden. Årets tema er «Verdsetting av vann». Vann er en livsviktig ressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og...

les mer
Bransjepris til Narvik Vann

Bransjepris til Narvik Vann

– Dette er en fortjent pris, sier ordfører Rune Edvardsen. Dette er en bekreftelse på det vi allerede vet. Narvik Vann har engasjerte medarbeidere som står på. Ordfører Rune Edvardsen gratulerer Narvik Vann med å ha blitt tildelt bransjeprisen av Norsk Vann for å være...

les mer