Vakt-telefon: 901 16 300
Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Narvik Vann KF ble tildelt ansvaret for levering av vann- og avløpstjenestene i Narvik kommune i fra 01.01.2004. Helt siden da har foretaket hatt fokus på å levere gode vann- og avløpstjenester til en korrekt og så lav pris som mulig.

les mer
Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten. Det skal...

les mer
Tilbudskonkurranse Sanering VA Bjørkåsen

Tilbudskonkurranse Sanering VA Bjørkåsen

Kunngjøring av konkurranse Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Sanering VA Bjørkåsen. Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-679900 Tilbudsfrist: 23.6.2023 kl. 12.00 Beskrivelse av anskaffelsenEldre vann- og avløpsledninger med...

les mer

Kunngjøring av konkurranse

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Vassvik overløp.Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-666167 Tilbudsfrist: 10.5.2023 kl. 12.00 Beskrivelse av anskaffelsenPumpestasjonen i Vassvik skal rives, samt at det skal bygges ny...

les mer
Tilbudskonkurranse Sanering VA Storåsen nord

Tilbudskonkurranse Sanering VA Storåsen nord

Kunngjøring av konkurranse Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Sanering VA Storåsen nord.Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-670843 Tilbudsfrist: 22.3.2023 kl. 12.00 Beskrivelse av anskaffelsen Eldre vann- og avløpsledninger med...

les mer
Varsel om stengt veikryss

Varsel om stengt veikryss

Narvik Vann KF og Narvik kommune er i gang med vann- og avløpssanering samt trafikksikkerhetstiltak i Vassvik. Som følge av disse arbeidene er det nødvendig å stenge krysset Vassvikveien x Tårnveien x Rønningtomtveien i fire uker, fra og med fredag 17.02.23....

les mer
Kommunale avgifter 2023

Kommunale avgifter 2023

Fra og med 2023 fordeles kommunale avgifter på 6 faktura, ikke 4 som tidligere år. Dette skyldes gjeldende regelverk for oppgjør av moms. Prisen for tjenestene vann og avløp beregnes etter prinsippet om selvkost. Selvkost er summen av alle kostnader som påføres for å...

les mer
Utbedring av demning på Førstevannet er startet

Utbedring av demning på Førstevannet er startet

Narvik Vann har startet arbeidet med utbedring av nordre og søndre demning på Førstevannet. Dette medfører at demningsveggene nå er så høye at ferdsel på damkronen (toppen) må unngås. På damkronen kan det stikke opp armeringsjern og lignende som medfører snublefare,...

les mer

Tømming av private avløpsanlegg 2021

Tømming av private avløpsanlegg er i gang for 2021. Tømming utføres av Perpetuum Miljø AS.  De startet på Virak 18. mai og jobber seg nordover. De som befinner seg sør i kommunen (tidligere Ballangen og Kjøpsvik), men likevel skal tømmes i år, vil få tømming etter...

les mer