Vakt-telefon: 901 16 300

Tilsyn 2024

Tilsyn avholdes i Sone 13 – Efjorden. Vi skal utføre om lag 210 tilsyn i løpet av perioden mai – oktober. Se sonekart

Slamtømming

Kommunen er delt i sør (tidligere Ballangen og Kjøpsvik) og nord (resten av Narvik). I år begynner tømmingen i sør i uke 19.

For å unngå forurensing og skader på anlegg, er det viktig at de tømmes. Det er derfor ikke anledning til å nekte tømming.

Tømmeentreprenør setter opp egne lister og tømmer deretter. Tidspunkt for når hvert enkelt anlegg skal tømmes, finnes det ingen oversikt over.

Eier trenger ikke være tilstede når det tømmes.

Når det gjelder enkelte minirenseanlegg, må eier være tilstede for å stanse anlegget slik at det kan tømmes.

Klargjøring av slamanlegg

Anlegget må klargjøres før tømming, og lokket skal være synlig. Anlegget må også være låst opp, da vi ikke har nøkler til det. Marker gjerne med en pinne/stokk eller lignende. Veien til anlegget må være ryddet og klargjort. Slambilen krever ca 3 meter bredde og 4 meter høyde for ikke å bli skadet. Noen anlegg har mindre vei og kan tømmes med traktor/liten bil. Er du usikker om vi har registrert dette bør du ta kontakt.

For spørsmål vedrørende ditt avløpsanlegg, ta kontakt med Narvik Vann på telefon 769 13 700.

Varsling av slamtømming

Anleggseier varsles per SMS. Dersom du ikke har mottatt SMS om tømming, vennligst ta kontakt med Narvik Vann KF.

Slik finner vi din e-postadresse eller ditt mobiltelefonnummer:
E-post og telefonnummer er registrert i Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Gå til http://www.norge.no/nb/oppdate… for å lese mer om registeret og hvordan du kan korrigere kontaktinformasjonen din.

Du kan også oppdatere din informasjon på varslemeg.no

Slamforskrift

Slamforskriften beskriver abonnentens rettigheter og plikter og fastsetter retningslinjer for slamgebyr.

Forskrift som gjelder for Narvik kommune:Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg