Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Oppstart gravearbeider Juksaveien

Oppstart gravearbeider Juksaveien

Oppstart gravearbeider Juksaveien Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp Mars 2024 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med gravearbeidene...

les mer
Oppstart gravearbeider Vassvik pumpestasjon

Oppstart gravearbeider Vassvik pumpestasjon

Narvik Vann skal bygge ny pumpestasjon i Vassvik, samt forlenge overløpsledninger og legge sjøledning bort til renseanlegget i Taraldsvik. Berørt område fremkommer på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp i januar 2024 og er planlagt ferdigstilt desember 2024. Adkomst...

les mer
Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Narvik Vann KF ble tildelt ansvaret for levering av vann- og avløpstjenestene i Narvik kommune i fra 01.01.2004. Helt siden da har foretaket hatt fokus på å levere gode vann- og avløpstjenester til en korrekt og så lav pris som mulig.

les mer

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2023

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.