Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Markering av verdens vanndag 22. mars

Markering av verdens vanndag 22. mars

Vi i Narvik Vann har invitert alle 5. klasser til å komme på besøk til Narvik vannbehandlingsanlegg. Det vil bli gitt omvisning på anlegget samt forklaring på hva vi gjør for å rense vannet - før vi sender det ut på ledningsnettet til alle innbyggere. Etter omvisning...

les mer
Tilbudskonkurranse Kjøpsvik avløp, delområde 3, 4, 5 og 6

Tilbudskonkurranse Kjøpsvik avløp, delområde 3, 4, 5 og 6

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Kjøpsvik avløp, delområde 3, 4, 5 og 6. Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-677398  Tilbudsfrist: 31.03.2023 kl. 12:00 Beskrivelse av anskaffelsen Narvik Vann KF holder på med redusering av...

les mer
Tilbudskonkurranse Sanering VA Storåsen nord

Tilbudskonkurranse Sanering VA Storåsen nord

Kunngjøring av konkurranse Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Sanering VA Storåsen nord.Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-670843 Tilbudsfrist: 22.3.2023 kl. 12.00 Beskrivelse av anskaffelsen Eldre vann- og avløpsledninger med...

les mer
Varsel om stengt veikryss

Varsel om stengt veikryss

Narvik Vann KF og Narvik kommune er i gang med vann- og avløpssanering samt trafikksikkerhetstiltak i Vassvik. Som følge av disse arbeidene er det nødvendig å stenge krysset Vassvikveien x Tårnveien x Rønningtomtveien i fire uker, fra og med fredag 17.02.23....

les mer
Kommunale avgifter 2023

Kommunale avgifter 2023

Fra og med 2023 fordeles kommunale avgifter på 6 faktura, ikke 4 som tidligere år. Dette skyldes gjeldende regelverk for oppgjør av moms. Prisen for tjenestene vann og avløp beregnes etter prinsippet om selvkost. Selvkost er summen av alle kostnader som påføres for å...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.