Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

FN dagen – Markering av Verdens toalettdag

FN dagen – Markering av Verdens toalettdag

En tredjedel av alle mennesker - 2,3 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner.  Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og...

les mer
Oppstart av gravearbeider i Fjellveien

Oppstart av gravearbeider i Fjellveien

Narvik Vann skal legge nye ledninger for vann og avløp i Fjellveien. Traséen går gjennom Fjellveien fra krysset Fjellveien/Terrassen og avsluttes ved Fjellveien 24. Traséen som skal skiftes ut vises på kartet ovenfor. Anleggsarbeidet starter opp allerede i uke 45,...

les mer
Vannmåleravlesning 2019

Vannmåleravlesning 2019

For at vi skal kunne starte 2020 med Ny Narvik kommune, må alle systemer stenge ned før desember. Dette betyr at vannmåleravlesningen ikke vil gå som vanlig denne gangen. Forbruket for 2019 vil bli stipulert med avlesningsdato 31.12.2019 med bakgrunn i siste års...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.