Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Verdens vanndag 2019

FNs internasjonale vanndag markeres i god tradisjon i regi av Narvik Vann, fredag 22. mars. Vi inviterer alle 5. klasser på omvisning på Narvik vannbehandlingsanlegg. Det blir quiz og servering. Kanskje får vi besøk av Blobben? Tema for 2019: Ingen skal bli etterlatt...

les mer

Sanering VA og ombygging trykkreduksjonskammer Oterveien

I området mellom Snorres gate og øvre del av Gaupeveien skal eldre vann-og avløpsledninger saneres iht.gjeldende saneringsplan. De aktuelle strekningene som skal saneres er fra krysset Snorres gate/Ekornveien opp til eksisterende reduksjonskammer ved Taraldsvikelva og...

les mer

Kommunale avgifter 2019

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr.  Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen. Hvor ofte kommer det faktura på...

les mer

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik øst

Oppstart av gravearbeider i Taraldsvik øst Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i deler av Taraldsvik, - i prosjektet Taraldsvik øst. Trasèen hvor det skal graves vises på vedlagte kart. Anleggsarbeidet starter opp første uka i januar og...

les mer

Oppstart Overvann Taraldsvik avløpsfelt del II

Oppstart av gravearbeider ved Narvik stasjon og mot Tøttaveien Narvik Vann skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i området rundt Narvik stasjon og opp til Tøttaveien, - i prosjektet Overvann Taraldsvik avløpsfelt del ll. Trasèen hvor det skal graves...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.