Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Oppstart gravearbeider Vassvik pumpestasjon

Oppstart gravearbeider Vassvik pumpestasjon

Narvik Vann skal bygge ny pumpestasjon i Vassvik, samt forlenge overløpsledninger og legge sjøledning bort til renseanlegget i Taraldsvik. Berørt område fremkommer på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp i januar 2024 og er planlagt ferdigstilt desember 2024. Adkomst...

les mer
Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Narvik Vann KF ble tildelt ansvaret for levering av vann- og avløpstjenestene i Narvik kommune i fra 01.01.2004. Helt siden da har foretaket hatt fokus på å levere gode vann- og avløpstjenester til en korrekt og så lav pris som mulig.

les mer
Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten. Det skal...

les mer
Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Interesserte leverandører/entreprenører inviteres til møte og befaring ved oppmøte Teknologiveien 2 A mandag 2. oktober kl.12.00.  Påmelding til Åse Soleng på aaso@narvikvann.no innen 28.09.2023 kl.12. Fullstendig utlysning planlegges gjennomført på nyåret 2024....

les mer
Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Lindsvei Overvann Boligfeltet Lindsvei i Kjøpsvik er tidvis plaget med store mengder overvann som ikke naturlig dreneres bort. Det er både overvannsledninger og en avløpspumpestasjon med overløp i området som skal ivaretas i detaljprosjekteringen, for å forbedre...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.