Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Kunngjøring av åpen tilbudskonkurranse

Overvann Taraldsvik avløpsfelt - del 2 Doffin referanse: 2018-421546 Tilbudsfrist: 2018-08-22 Beskrivelse av anskaffelsen Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp mellom stasjonsområdet og Tøttaveien svært gamle og skal skiftes ut (saneres). Traséen...

les mer

Sanering VL Fosseveien – status

Arbeidet med utskiftning av vannledninger i Fosseveien er godt i gang. Entreprenøren forventes å være ferdig til slutten av sommeren. Under anleggsperioden kan det være midlertidig økt trafikk i tilstøtende gater, problemer med parkering og noe økt støvplager. Både...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.