Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Første vernerunde gjennomført på Narvik avløpsrenseanlegg

  Narvik Vann har i dag gjennomført den første vernerunden på Narvik «nye» avløpsrenseanlegg sammen med Narvik bedriftshelsetjeneste (NBHT). Deltakere har vært, fra venstre, Ellen Stokvold NBHT, Sidsel Fritsen NBHT, Jack Nilsen driftsoperatør avløp, Asle S Hansen...

les mer

Sanering VA og ombygging trykkreduksjonskammer Oterveien

I området mellom Snorres gate og øvre del av Gaupeveien skal eldre vann-og avløpsledninger saneres iht.gjeldende saneringsplan. De aktuelle strekningene som skal saneres er fra krysset Snorres gate/Ekornveien opp til eksisterende reduksjonskammer ved Taraldsvikelva og...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.