Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Interesserte leverandører/entreprenører inviteres til møte og befaring ved oppmøte Teknologiveien 2 A mandag 2. oktober kl.12.00.  Påmelding til Åse Soleng på aaso@narvikvann.no innen 28.09.2023 kl.12. Fullstendig utlysning planlegges gjennomført på nyåret 2024....

les mer
Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Lindsvei Overvann Boligfeltet Lindsvei i Kjøpsvik er tidvis plaget med store mengder overvann som ikke naturlig dreneres bort. Det er både overvannsledninger og en avløpspumpestasjon med overløp i området som skal ivaretas i detaljprosjekteringen, for å forbedre...

les mer
Oppstart gravearbeider Bjørkåsen

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen

Oppstart gravearbeider Bjørkåsen Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger. Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp september 2023 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.   Midlertidig vann I forbindelse med...

les mer
Oppgradering Fagerjord vannbehandlingsanlegg

Oppgradering Fagerjord vannbehandlingsanlegg

Fagerjord vannbehandlingsanlegg og høydebasseng. Narvik Vann har overtatt det private vannverket på Fagerjord, nordøst for Narvik Sentrum. Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes. Oppgraderingen består av utvidelse av dagens bygningsmasse med ny...

les mer

Oppstart detaljprosjektering av Juksaveien og Morildveien

Sanering Juksaveien og Morildveien Narvik Vann har startet detaljprosjekteringen av Sanering Juksaveien og Morildveien.Prosjektet omfatter utskifting av vann og spillvann med tilhørende kummer, og etablering av overvannsledning.De aktuelle strekningene er markert på...

les mer
Oppstart gravearbeider Kjøpsvik

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik

Oppstart gravearbeider Kjøpsvik Avløp, delområde 3, 4, 5 og 6 Narvik Vann holder på med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik, og nå starter arbeidet med flere mindre delområder. Flere eksisterende slamavskillere fjernes (totalt 5 stk) og avløpet samles og ledes...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.