Vakt-telefon: 901 16 300

Her fremkommer de viktigste lokale forskrifter og bestemmelser for vann og avløp i Narvik kommune.

Dokumentene som det vises til nedenfor finner du under fanen; linker & dokumenter.

 

Forskrift
Følgende kommunale forskrifter er vedtatt for vann- og avløpsområdet i Narvik kommune:

Kommunal forskrift om gebyrer for vann- og avløp i Narvik kommune fra 01.01.2020

Kommunal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Narvik kommune fra 01.01.2020

Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg i Narvik kommune fra 01.01.2020

Standard abonnementsvilkår
Standard abonnementsvilkår er en avtale mellom Narvik Vann som leverandør av vann- og avløpstjenester og den enkelte abonnent av tjenestene.

Standard abonnementsvilkår består av to deler, administrative og tekniske bestemmelser. Administrative bestemmelser tar for seg de juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom kommunen, den enkelte abonnent og utførende rørlegger/entreprenør.

Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunal ledning. Disse kan man få kopi av ved henvendelse til Narvik Vann.

Standard abonnementsvilkår er vedtatt av Kommunestyret i Narvik og gjort gjeldene fra 01.03.2020.

Leveringsbetingelser
Leveringsbetingelser er en beskrivelse av hva abonnentene kan forvente levert innenfor det enkelte tjenesteområde, det vil si Narvik Vann sine forpliktelser. I tillegg fremkommer det hva som er abonnentens forpliktelser. For øvrig tas det opp andre viktige forhold som blant annet pris og betalingsbetingelser samt klage og erstatning.

Leveringsbetingelsene er vedtatt av Styret i Narvik Vann.

VA- norm
Narvik Vann sine VA-normer kan fås tilgang til via va-norm.no. Følg link, velg Narvik i menyen til venstre og klikk lagre.