Vakt-telefon: 901 16 300

Her fremkommer de viktigste lokale forskrifter og bestemmelser for vann og avløp i Narvik kommune.

 

Forskrift
Ny forskrift om vann- og avløpsgsgebyr i Narvik kommune er vedtatt av Bystyret i Narvik og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Leveringsbetingelser
Leveringsbetingelser er en beskrivelse av hva abonnentene kan forvente levert innenfor det enkelte tjenesteområde, det vil si Narvik Vann sine forpliktelser. I tillegg fremkommer det hva som er abonnentens forpliktelser. For øvrig tas det opp andre viktige forhold som blant annet pris og betalingsbetinger samt klage og erstatning.

Leveringsbetingelsene er vedtatt av Styret i Narvik VAR og gjort gjeldende fra 01.01.2010.

Standard abonnementsvilkår
Standard abonnementsvilkår består av to deler, administrative og tekniske bestemmelser.

Administrative bestemmeler tar for seg de juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom kommunen, den enkelte abonnent og utførende rørlegger/entreprenør. For Narvik kommune gjelder standard vilkår med unntak av følgende:

Punkt 3.4:
Bygging nær offentlig vann- og avløpsanlegg. Her vedtas grense for bebyggelse til 3 m og ikke 4 meter som oppgitt  standard.

Administrative bestemmelser er vedtatt av Bystyret i Narvik og gjort gjeldene fra 01.01.2010.

Tekniske bestemmelser fastegger krav til teknisk utførelse av private vann. og avløpsanlegg som tilknyttes.

Standard abonnementsvilkår kan bestilles fra Kommuneforlaget.

Normer
Narvik Vann sine VA-normer kan fås tilgang til via va-norm.no. Følg link, velg Narvik i menyen til venstre og klikk lagre.

For å få tilgang til VA-miljøblad må man være registrert bruker.