Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering VA Ankenesveien – Status

Arbeidet med legging av hovedledninger i Ankenesveien forventes å være ferdig innen utgangen av mai. Etter dette vil det pågå noe arbeider med private stikkledninger, samt gjenoppbygging av veien.
Asfaltarbeidet er planlagt i midten av august da veien har fått satt seg etter gravearbeidet.