Vakt-telefon: 901 16 300
Nyansatt – Kristine Henriksen

Nyansatt – Kristine Henriksen

Kristine Henriksen er siste tilskudd til vår arbeidsplass her i Narvik. Hun er født i Narvik, men har i den siste tiden jobbet som VA ingeniør i Bardu. Nå har hun, samboeren og deres datter på 1 år flyttet hjem. Her har hun tiltrådt stilling som prosjekt ingeniør. Hun...

les mer
Narvik avløpsrenseanlegg – status august

Narvik avløpsrenseanlegg – status august

Avløpsanlegget ble satt i drift i slutten av juni. Det pågår fortsatt innkjøring av prosessen. Mengden tørrstoff/slam som produseres og blir kjørt til deponi er 6 ganger mer enn hva som ble levert fra det gamle anlegget. Utvendige arbeider er i sluttfasen og det skal...

les mer
Taraldsvik vann og overvann

Taraldsvik vann og overvann

Status gravearbeider i Taraldsvik Grøftearbeidene i forbindelse med legging av nye vann- og overvannsledninger i Taraldsvik er avsluttet. Asfaltering og istandsetting av friarealer langs trasèen vil bli utført i løpet av juni. Dette omfatter blant annet berørte...

les mer
Narvik Vann besøker Gardermoen renseanlegg

Narvik Vann besøker Gardermoen renseanlegg

I dag er 4 representanter for Narvik Vann på besøk på Gardermoen Renseanlegg. Dette anlegget tar i mot alt avløpsvann fra Oslo Lufthavn, nordre deler av Ullensaker og Nannestad. De renser for 47.000 PE (personekvivalenter). Rensetrinn på Gardermoen renseanlegg: Rister...

les mer

Telefonnummeret til Narvik VANN er fortsatt 769 13700

Narvik VANN KF har faset ut sine fasttelefoner. Vårt hovednummer er fortsatt 769 13700, men skal du ha tak i en medarbeider kan de nåes direkte på mobil eller du ringer 769 13700 så hjelper vi deg med å få kontakt med rette vedkommende. Alle ansattes kontaktinfomasjon...

les mer
Pågående gravearbeid i Reinveien og Beverveien

Pågående gravearbeid i Reinveien og Beverveien

Narvik Vann jobber for tiden med å utbedre vann- og avløpsledninger i området Reinveien/Beverveien. Det vil i perioder være redusert fremkommelighet og vi beklager ulempene dette medfører. Dette berører spesielt beboere, men også de som skal til...

les mer
Julemat og rotter er dessverre sant

Julemat og rotter er dessverre sant

Margrethe Munthes julesang «På låven sitter nissen» handler om rotter som gjerne vil stjele julegrøt fra nissen. Det er vel ikke så mange som setter ut julegrøt til nissen lenger, men det er mange som kvitter seg med fett fra matlagingen i kjøkkenvask og toalett. Det...

les mer
Kunngjøring

Kunngjøring

Endring i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» fra 01.01.17. Bystyret vedtok den 17.11.16 i sak 097/16 endringer i «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune» med virkning fra og med 01.01.17. Forskriftens § 12 tilføyes et...

les mer
Verdens toalettdag

Verdens toalettdag

Tips og informasjon til hvordan du kan hjelpe å gi liv til tusener av rotter, eller hvordan forhindre det. Tenk på dette,  spesielt nå når jula nærmer seg. Trykk her for å lære mer Film: Hvor mange rotter skal DU mate i år? Trykk her for å se hvem som bor i rørene...

les mer
Lekkasjelytting november 2016

Lekkasjelytting november 2016

Lekkasjelytting  Første uken i november ble det utført en intensiv innsats med lekkasjesøk på vannledningsnettet. Våre driftsoperatører har sammen med innleid konsulent foretatt lekkasjesøk på store deler av ledningsnettet i Narvik og Bjerkvik. Lekkasjer som blir...

les mer
Får du SMS – varsel på telefonen når vannet stenges ?

Får du SMS – varsel på telefonen når vannet stenges ?

Når vi arbeider og vedlikeholder vann- og avløpsledninger er det viktig at nettopp DU får beskjed. Vi søker mot telefonnummer registrert i folkeregisteret og på www.1881.no. Gå på 1881.no og sjekk hva som ligger på nettopp din adresse, og eventuell rett opp feil....

les mer
Høydebassenget blir flott

Høydebassenget blir flott

  Arbeidene med å forskjønne området rundt høydebassenget i Skistuaveien begynner å nærme seg avslutning. Taraldsvik Maskin's anleggsgartnere har opparbeidet området med plen og beplantning. I tillegg er det satt ned benker og belysning langs en gangvei på...

les mer
Omlegging av tursti, Taraldsvik – Ornesvika

Omlegging av tursti, Taraldsvik – Ornesvika

I forbindelse med bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Taraldsvik vil turstien mellom Taraldsvik og Ornsevika bli midlertidig omlagt i byggeperioden fra juli 2016 til juli 2017. Det vil bli skiltet i begge endene av omlagt tursti. Ny tursti vil bli etablert mot...

les mer
Lekkasjelytting

Lekkasjelytting

Denne uken er vi ute i Narviks gater og driver med lekkasjelytting. Vi bruker måleinstrumenter for å finne lekkasjer på vårt ledningsnett. Dette er et prosjekt som vil gå jevnlig over flere år. Denne gangen har vi med konsulent som viser oss hvordan vi bruker utstyret...

les mer
Djupvik vannbehandlingsanlegg

Djupvik vannbehandlingsanlegg

   Narvik Vann skal oppgradere vannbehandlingsanlegget på Djupvik slik at det kan bestå som et eget godkjent vannverk, i henhold til krav fra Mattilsynet. Prosjekteringen pågår nå og skal være klar til utlysning i Doffin tidlig i høst med planlagt oppstart for...

les mer
Tømming av slam 2016

Tømming av slam 2016

Narvik kommune innførte tvungen tømming av private slamavskillere i 1993.Tømming av slamavskillere utføres av privat entreprenør. Tømmingen gjennomføres i sommerhalvåret og foretas med bil og traktor. Traktortømming har vært nødvendig for et begrenset antall anlegg...

les mer
Narvik vant konkurransen Norges beste drikkevann 2016

Narvik vant konkurransen Norges beste drikkevann 2016

Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening og KS Bedrift inviterte til konkurransen Norges beste drikkevann 2016.    Konkurransen gjennomføres i to klasser og faser: Vannverk med råvann fra overflatevannkilder Vannverk med råvann fra grunnvannskilder.   Kåringen...

les mer