Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Planlagte hendelser

Det er ingen planlagte hendelser på vann- og avløpsnettet.

Akutte hendelser

Det er ingen akutte hendelser på vann- og avløpsnettet.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Vinnere av do-dagen 2023

Vinnere av do-dagen 2023

Onsdag 22.11.2023 markerte Narvik Vann KF verdens toalettdag sammen med litt over 100 6.klassinger nede på vårt avløpsrenseanlegg. De fikk omvisning på anlegget samt en forklaring på hva vi gjør for å rense alt vi skyller ned i do. Etter omvisningen ble det boller og...

les mer
Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Utvikling i VA-gebyrene i Narvik Kommune

Narvik Vann KF ble tildelt ansvaret for levering av vann- og avløpstjenestene i Narvik kommune i fra 01.01.2004. Helt siden da har foretaket hatt fokus på å levere gode vann- og avløpstjenester til en korrekt og så lav pris som mulig.

les mer
Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning

Bjerkvik vannforsyning Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten. Det skal...

les mer
Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Invitasjon til befaring, rehabilitering av dammer Pumpvatnet

Interesserte leverandører/entreprenører inviteres til møte og befaring ved oppmøte Teknologiveien 2 A mandag 2. oktober kl.12.00.  Påmelding til Åse Soleng på aaso@narvikvann.no innen 28.09.2023 kl.12. Fullstendig utlysning planlegges gjennomført på nyåret 2024....

les mer
Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Oppstart prosjektering Lindsvei overvann

Lindsvei Overvann Boligfeltet Lindsvei i Kjøpsvik er tidvis plaget med store mengder overvann som ikke naturlig dreneres bort. Det er både overvannsledninger og en avløpspumpestasjon med overløp i området som skal ivaretas i detaljprosjekteringen, for å forbedre...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.