Vakt-telefon: 901 16 300

hver dag leverer vi vann, hver dag renser vi avløp

narvik_vann_bredden_150

Les våre nyheter

Her kan du lese aktuelle nyheter og bla i deg bakover i vårt arkiv for å lese om det vi driver med i vår arbeidshverdag.

Planlagte hendelser

Det er ingen planlagte hendelser på vann- og avløpsnettet.

Akutte hendelser

Det er ingen akutte hendelser på vann- og avløpsnettet.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller for en hyggelig prat om vann & avløp.

Vassvik Overvann detaljprosjektering

Vassvik Overvann detaljprosjektering

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse med dialog for utarbeidelse av detaljprosjektering av prosjektet Vassvik Overvann. I henhold til Saneringsplan VA Narvik 2018, skal det etableres en hovedvei for overvann fra Frydenlund til sjø, samtidig skal eldre vann- og...

les mer
Verdens toalettdag 2020

Verdens toalettdag 2020

Tradisjonen tro markeres Verdens toalettdag 19. november. FN har utpekt denne dagen til å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle. Verdens toalettdag er en del av FNs bærekraftmål nr. 6 - Rent vann og gode sanitærforhold. I Norge er vi...

les mer
Oppstart gravearbeider i Terrassen

Oppstart gravearbeider i Terrassen

Narvik Vann skal legge nye hovedledninger for vann og avløp i Terrassen. Samtidig som eksisterende vann- og avløpsledning skiftes ut legges også overvannsledning på deler av strekningen. Traséen hvor det skal graves vises på vedlagte kart. Anleggsarbeidet starter opp...

les mer
Kjøpsvik avløpsløsning

Kjøpsvik avløpsløsning

Narvik Vann har startet arbeidet med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik. Det er i dag 15 kommunale utslipp. Utslippene skal samles til fire hovedutslipp med tilhørende rensing i form av slamavskillere. Det planlegges slamavskillere ved Orneset (RA1),...

les mer

Km ledning lagt

Kubikk vann levert, totalt fra alle vannverk i Narvik kommune i 2017

Narvik Vann benytter servicevarsling.no for å informere våre abonnenter om ulike hendelser.