Vakt-telefon: 901 16 300

Vassvik overvann

I prosjektet Vassvik overvann skal Narvik Vann etablere en hovedstamme for overvann fra Frydenlund/Framnes og ned til sjø. Det skal samtidig skiftes ut vann- og avløpsledninger (saneres) i følgende områder: Vassvikveien fra krysset Rønningtomtveien til Fr. Nansensvei...

Sanering VA Oscarsborg

Informasjon om gjenopptakelse av anleggsarbeider etter konkurs   Narvik Vann har nå signert kontrakt med ny entreprenør som skal ferdigstille arbeidene med sanering av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg. Ny entreprenør er :      Narvik Anlegg AS   Vi...