Vakt-telefon: 901 16 300

Vassvik overvann

Vassvik overvann – Status på gravearbeider pr. uke 5/2023 Arbeidene med prosjektet Vassvik overvann er godt i gang ligger foran opprinnelig fremdriftsplan. Gravearbeidene i Fr. Nansens vei og over halvparten av Vassvikveien er nå tilbakelagt. Videre utover...

Sanering VA Oscarsborg

Oppdatering prosjektet Sanering Oscarsborg: Arbeidet med utskifting av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg er nå avsluttet, og anlegget er overtatt av Narvik Vann. Det gjenstår fortsatt arbeid med avretting og asfaltering som blir tatt til våren. Arbeidet i...