Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering VA Oscarsborg

Informasjon om gjenopptakelse av anleggsarbeider etter konkurs   Narvik Vann har nå signert kontrakt med ny entreprenør som skal ferdigstille arbeidene med sanering av vann- og avløpsledninger i området Oscarsborg. Ny entreprenør er :      Narvik Anlegg AS   Vi...

Vassvik pumpestasjon

Det skal iverksettes tiltak for å redusere overløpsdrift ved Vassvik avløpspumpestasjon. Dette gjøres for å forbedre de miljømessige forholdene rundt utslippspunktet. Det planlegges ny pumpestasjon samt å forlenge overløpsledningene til dypt vann. Fremdrift...