Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering Bjørkåsen

Sanering Bjørkåsen Detaljplanleggingen av prosjektet, som har som formål å sanere vannledninger og kummer i Bjørkåsen i Ballangen, er nå ferdigstilt. Det er besluttet at ledninger som i dag ligger i terrenget, i myr og leire, skal legges i ny trasé i vei. Der det i...

Utbedring av demning på Førstevannet er startet

Narvik Vann har startet arbeidet med utbedring av nordre og søndre demning på Førstevannet. Dette medfører at demningsveggene nå er så høye at ferdsel på damkronen (toppen) må unngås. På damkronen kan det stikke opp armeringsjern og lignende som medfører snublefare,...

Vassvik overvann

Vassvik overvann – Status på gravearbeider pr. uke 5/2023 Arbeidene med prosjektet Vassvik overvann er godt i gang ligger foran opprinnelig fremdriftsplan. Gravearbeidene i Fr. Nansens vei og over halvparten av Vassvikveien er nå tilbakelagt. Videre utover...