Vakt-telefon: 901 16 300

Verdens toalettdag 2019

Narvik Vann markerte Verdens Dodag den 19. november på Narvik Avløpsrenseanlegg. Vi hadde invitert alle 6. klasser i Narvik kommune til å komme på omvisning. Det var godt oppmøte med ca 250 elever inkl lærere. Vi avsluttet omvisningen med quiz om avløpsrenseanlegget....