Vakt-telefon: 901 16 300

FN dagen – Markering av Verdens toalettdag

En tredjedel av alle mennesker – 2,3 milliarder – har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner.  Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og...

Vannmåleravlesning 2019

For at vi skal kunne starte 2020 med Ny Narvik kommune, må alle systemer stenge ned før desember. Dette betyr at vannmåleravlesningen ikke vil gå som vanlig denne gangen. Forbruket for 2019 vil bli stipulert med avlesningsdato 31.12.2019 med bakgrunn i siste års...