Vakt-telefon: 901 16 300

Slamtømming og tilsyn 2024

Tilsyn 2024 Tilsyn avholdes i Sone 13 – Efjorden. Vi skal utføre om lag 210 tilsyn i løpet av perioden mai – oktober. Se sonekart Slamtømming Kommunen er delt i sør (tidligere Ballangen og Kjøpsvik) og nord (resten av Narvik). I år begynner tømmingen i sør i uke 19....

Vinnere av vanndagen 2024

Torsdag 11.april 2024 markerte Narvik Vann KF verdens vanndag sammen med litt over 170 klassinger oppe på vårt vannbehandlingsanlegg. De fikk omvisning på anlegget samt en forklaring på hva vi gjør for å rense vannet – før vi sender det ut på ledningsnettet til alle...

Markering av verdens vanndag 22.mars

Torsdag 11. april vil Narvik Vann KF markerer denne dagen ved å invitere 5. klassinger til å komme på besøk til Narvik vannbehandlingsanlegg. Det vil bli gitt omvisning på anlegget samt forklaring på hva vi gjør for å rense vannet – før vi sender det ut på...