Vakt-telefon: 901 16 300

Oppstart gravearbeider Morildveien

Narvik Vann skal sanere vann- og avløpsledninger.

Traséene hvor det skal graves vises på vedlagt bilde. Prosjektet starter opp juli 2024 og er planlagt ferdigstilt høsten 2024.

 

Midlertidig vann

I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning, og berørte husstander vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.

 

Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan måtte finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet. Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

 

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet. 

 

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.

Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå hverdager mandag 12:00 – 21:00, tirsdag – onsdag 07:00 – 19:00 og torsdag 07:00 – 16:00. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

 

Entreprenør – CSP AS

Kontaktperson Stian Heitmann

stian@csp-as.com

mobil: 909 19 253

 

Prosjektleder – Narvik Vann KF

Astri M. Høiem

astri@narvikvann.no

mobil: 920 95 979

 

Byggeleder – Narvik Vann KF

Catrine Sandvoll

csa@narvikvann.no

mobil: 971 85 138