Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann skal bygge ny pumpestasjon i Vassvik, samt forlenge overløpsledninger og legge sjøledning bort til renseanlegget i Taraldsvik. Berørt område fremkommer på vedlagt bilde.

Prosjektet starter opp i januar 2024 og er planlagt ferdigstilt desember 2024.

Adkomst

Når gravingen starter vil veien bli innsnevret ved gravestedet, og beboere kan måtte finne alternativ parkering for sine biler. Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med omkoblinger og lignende.

Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå hverdager fra kl. 07.00 – 15.30. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Entreprenør – A.Markussen AS

Kontaktperson Roger Hilling

roger@amarkussen.no

mobil: 406 10 371

Prosjektleder – Narvik Vann KF

Kristine Henriksen

kristine@narvikvann.no

mobil: 977 22 035

 

Byggeleder – Narvik Vann KF

Bjørn Sørensen

bjorn@narvikvann.no

mobil: 904 79 810