Vakt-telefon: 901 16 300

Bjerkvik vannforsyning

Etter omfattende revidering av ROS-analyser for Bjerkvik Vannverk med tilhørende ledningsnett skal det planlegges dublering av vannledningen fra høydebassenget på Dalberg inn til sentrumsbebyggelsen for å forbedre leveringssikkerheten.

Det skal gjennomføres en forfase med vurdering av trasé før detaljprosjekteringen starter.

Total lengde på traséen er ca. 2 km.

 

Fremdrift

Forfasen starter i uke 42 og forventes å være ferdigstilt i uke 46.

Detaljprosjekteringen starter i uke 48 og forventes å være ferdigstilt i uke 4, 2024.

Anleggsarbeidet forventes å starte våren/sommeren 2024.

 

Prosjektleder Narvik Vann KF

Catrine Sandvoll

E-post: csa@narvikvann.no

Mobil: 97185138