Vakt-telefon: 901 16 300

Fagerjord vannbehandlingsanlegg og høydebasseng.

Narvik Vann har overtatt det private vannverket på Fagerjord, nordøst for Narvik Sentrum. Eksisterende vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes. Oppgraderingen består av utvidelse av dagens bygningsmasse med ny vannbehandling og høydebasseng.

Den nye vannbehandlingen vil bestå av ozonering/biofiltrering med etterfølgende UV-desinfisering.

Høydebassenget vil ha et volum på 150 m3. Bygningsmessige utvidelser vil utgjøre 50 m2.

Prosjektet starter opp 24. juli og er planlagt ferdig våren 2024.

 

Sikkerhet i anleggsperioden.

Alt arbeid vil foregå i område hvor det ikke er bebyggelse. Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Anleggsområdet vil bli skiltet.

 

Øvrige ulemper i anleggsperioden.

Vannforsyningen til abonnentene vil ikke bli berørt. Imidlertid vil eksisterende vannbehandling bli flyttet ut av bygget i en container i løpet av høsten. I den forbindelse vil det måtte påregnes en kort stans i vannforsyningen. Abonnentene vil bli nærmere informert.

 

Totalentreprenør – Sterner AS

Kontaktperson

Håkon Østby-Berge

Mobil: 990 21 781

 

Prosjektleder Narvik Vann KF

Åse Soleng

aase@narvikvann.no

Mobil: 957 85 562

 

Byggeleder Narvik Vann KF

Catrine Sandvoll

csa@narvikvann.no

Mobil: 971 85 138