Vakt-telefon: 901 16 300

Kunngjøring av konkurranse

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Sanering VA Bjørkåsen.

Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-679900

Tilbudsfrist: 23.6.2023 kl. 12.00

Beskrivelse av anskaffelsen
Eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skal saneres.

Traséen som skal graves er ca. 1700 m.

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369427&B=KGVLIGHT

 

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder, Marianne Kristiansen:

marianne@narvikvann.no
mobil: 908 23 682