Vakt-telefon: 901 16 300

Vi har delt den nye kommunen i to og kaller tidligere Ballangen og Kjøpsvik for sør og resten av Narvik for nord. For å unngå forurensing og skader på anlegg, er det viktig at de tømmes. Det er derfor ikke anledning til å nekte tømming.

Klargjøring av slamanlegg

Anlegget må klargjøres før tømming, og lokket skal være synlig. Anlegget må også være låst opp, da vi ikke har nøkler til det. Marker gjerne med en pinne/stokk eller lignende. Veien til anlegget må være ryddet og klargjort. Slambilen krever ca 3 meter bredde og 4 meter høyde for ikke å bli skadet. Noen anlegg har mindre vei og kan tømmes med traktor/liten bil. Er du usikker om vi har registrert dette bør du ta kontakt.

Spørsmål vedrørende anlegg, tømmefrekvens eller anlegg som ikke er på kommunal tømmeliste, ta kontakt med Narvik Vann på telefon 769 13700.

Varsling av slamtømming

Anleggseier varsles per SMS.

Slik finner vi din e-postadresse eller ditt mobiltelefonnummer:
Din eller mobiltelefonnummeret ditt er registrert i Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Gå til http://www.norge.no/nb/oppdate… for å lese mer om registeret og hvordan du kan korrigere kontaktinformasjonen din.

Slamforskrift

Slamforskriften beskriver abonnentens rettigheter og plikter og fastsetter retningslinjer for slamgebyr.

Forskrift som gjelder for Narvik kommune:Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg