Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg

Detaljplanleggingen av prosjektet sanering Framnes og rørfornying Oscarsborg har startet. Eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skal saneres. Det skal også prosjekteres overvannsledning på deler av strekningene. Det planlegges at prosjektet skal utføres med bruk av en kombinasjon av nodig-metoder og konvensjonell graving.
Total lengde er ca. 1385m.

Fremdrift
Detaljprosjekteringen ble påbegynt i uke 10 og forventes ferdigstilt i uke 22. Anleggsarbeidet antas oppstart andre halvår 2023.

Prosjektleder Narvik Vann KF
Kristine Henriksen
E-post: kristine@narvikvann.no
mobil: 977 22 035