Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Vassvik overløp.
Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-666167

Tilbudsfrist: 10.5.2023 kl. 12.00

Beskrivelse av anskaffelsen
Pumpestasjonen i Vassvik skal rives, samt at det skal bygges ny pumpestasjon. Det skal legges en ny pumpeledning i sjø bort til renseanlegget, samt at det skal legges to nye overløpsledninger fra pumpestasjonen.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder, Kristine Henriksen:

Kristine@narvikvann.no
mobil: 977 22 035