Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse for Kjøpsvik avløp, delområde 3, 4, 5 og 6.

Se kunngjøringen på Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-677398 

Tilbudsfrist: 31.03.2023 kl. 12:00

Beskrivelse av anskaffelsen

Narvik Vann KF holder på med redusering av antall utslipp i Kjøpsvik, hvor hele tettstedet er delt opp i flere delområder. Delområde 1 og 2 er allerede utført, og påfølgende prosjekt er nå delområde 3, 4, 5 og 6. Delområde 6 er satt som opsjon på 2 år. 

Arbeidene omfatter hovedsakelig: Avskjæring og oppsamling av flere eksisterende avløpsutslipp som skal føres til 2 nye renseanlegg (slamavskillere).

I denne forbindelse skal 5 stk. eksisterende slamavskillere fjernes. Nytt avskjærende avløpsanlegg skal etableres ved Kjøpsvik skole. Avløp ved Hestneselva føres til ny slamavskiller som tilknyttes eksisterende utslippsledning, og det skal etableres mengderegulator oppstrøms renseanlegget. Eksisterende utslippsledning skal forsynes med nytt utslippsarrangement i enden av ledninga på ca. kt. -16. Det skal også etableres ny tverrforbindelse på vannforsyningen i Bruveien og til Hovedveien.   

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355241&B=KGVLIGHT

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder, Catrine Sandvoll:

 csa@narvikvann.no

mobil: 97185138