Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF og Narvik kommune er i gang med vann- og avløpssanering samt trafikksikkerhetstiltak i Vassvik. Som følge av disse arbeidene er det nødvendig å stenge krysset Vassvikveien x Tårnveien x Rønningtomtveien i fire uker, fra og med fredag 17.02.23. Arbeidsområdene vil være tydelig skiltet og avstengt.

Mens arbeidene pågår vil det være betydelig redusert fremkommelighet for biltrafikken i området. Gående og syklende kan passere arbeidsområdet.

Se vedlagte oversikt over gater som er stengt.