Vakt-telefon: 901 16 300
Vidrek vannverk har de siste årene opplevd utfordringer knyttet til drikkevannskvaliteten. Narvik Vann har det siste året jobbet med kartlegging og undersøkelser knyttet til dette og kommet frem til en løsning hvor vannbehandlingsprosessen skal utbedres. I løpet av første kvartal 2023 vil arbeidet med utbedringer på vannbehandlingsanlegget ved Vidrek vannverk begynne. Det er forventet at arbeidet til være over i løpet av andre kvartal 2023 og at vannverket da vil levere drikkevann med tilfredsstillende kvalitet.
 

Prosjektleder Narvik Vann KF
Kristine Henriksen

e-post: kristine@narvikvann.no
mobil: 977 22 035