Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering Bjørkåsen

Detaljplanleggingen av prosjektet, som har som formål å sanere vannledninger og kummer i Bjørkåsen i Ballangen, er nå ferdigstilt.
Det er besluttet at ledninger som i dag ligger i terrenget, i myr og leire, skal legges i ny trasé i vei. Der det i dag ligger avløpsledning i traséen skal også denne skiftes ut, samtidig som det etableres overvannsledning.
Fremdrift

Det jobbes nå med å hente inn arbeidstillatelser fra grunneiere langs traséen, før entreprisen kan lyses ut i slutten av 2022.

Prosjektleder Narvik Vann KF
Marianne Kristiansen
mobil: 908 23 682