Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann har startet arbeidet med utbedring av nordre og søndre demning på Førstevannet. Dette medfører at demningsveggene nå er så høye at ferdsel på damkronen (toppen) må unngås. På damkronen kan det stikke opp armeringsjern og lignende som medfører snublefare, så foreldre må passe på at barn ikke vandrer ut på damkronen. Midlertidige sperringer er satt opp og mer permanente sperringer blir satt opp så raskt som mulig ettersom utbedringene blir å ta noe tid.