Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann skal utføre tiltak på damskråningen ved Pumvatnet. Arbeidene vil pågå i ukene 39-43. Turveien inn til FUNN hytta vil være stengt på hverdager mellom kl 07-17.  Sperringer vil settes opp like før man kommer til Pumpvatnet.

Tiltaket går ut på å sikre nedsiden av dammen med en støttefylling på 2 meter av sprengstein. Massene vil bli fraktet opp med helikopter. Dette strakstiltaket skal erstattes med en permanent løsning i 2023.

 

Anlegget ble bygd i 1915 for å sikre vannforsyningen til Narvik. I dag er Pumpvatnet drikkevannskilden til næringsområdet på Djupvik.

Her på kartet vises området hvor vi vil sikre nedsiden av dammen med en støttefylling på 2 meter av sprengstein.