Vakt-telefon: 901 16 300

Sanering Brattliveien og Bergveien vest – utførelse

Doffin referanse: 2022-313853

Tilbudsfrist: 19.08.22, kl 12:00

Beskrivelse av anskaffelse

Det skal utføres arbeider på to lokasjoner. Brattliveien og Bergveien vest på Ankenes.
Arbeidene i Brattliveien må utføres utenom skisesong, da dette er eneste vei opp til Ankenes
slalåmbakke.

Arbeidene omfatter hovedsakelig:
 ca. 530 meter grøfter for VA-ledninger. Fjell/løsmasser.
 ca. 530m DN180/160 VL, DN160 SP og DN315/250 OV
 8 stk vannkummer DN2000.
 19 stk avløpskummer (OV/SP) DN1000.
 Riving/fjerning av asfalt, og reetablering av veganlegg
 Midlertidig omkjøringsvei

Se for øvrig hele kunngjøringen på Doffin.