Vakt-telefon: 901 16 300

Vassvik overvann – Status på gravearbeider pr uke 24/2023

De arbeidene som omfattet utskifting av vann- og avløp i Vassvik er nå avsluttet. Det er nå satt i gang arbeider med utskiftninger av masser i veg kropp og på fortau. Det skal settes kantstein på begge sider i Vassvikveien og etableres nytt fortau på ene siden i Helmer Hansensvei. Det vil også bli en større omstrukturering i Rønningtomtveien krysset.
Dette arbeidet vil på gå gjennom sommeren. Klargjøring for asfalt og asfaltering er planlagt i slutten av august/begynnelsen av september.

I prosjektet Vassvik overvann skal Narvik Vann etablere en hovedstamme for overvann fra Frydenlund/Framnes og ned til sjø.

Det skal samtidig skiftes ut vann- og avløpsledninger (saneres) i følgende områder:

  • Vassvikveien fra krysset Rønningtomtveien til Fr. Nansensvei
  • Deler av Fr. Nansensvei
  • Helmer Hansensvei
  • Deler av Tårnveien

Anleggsområdet vises på vedlagt kart.

Midlertidig vann

I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Berørte husstander vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i huset. Entreprenøren tar kontakt og gir nærmere beskjed om dette.

 

Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt måtte finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet.  Dersom graving pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

 

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på en forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

 

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Støy og støv fra anleggsmaskiner må påberegnes.

 

Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag kl 07 – 16. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

 

Entreprenør – Taraldsvik Maskin AS

Kontaktperson Stian Leithe

Stian.leithe@taraldsvik.no

mobil: 907 32 419

 

Prosjektleder – Narvik Vann KF

Astri M. Høiem

astri@narvikvann.no

mobil: 920 95 979

 

Byggeleder – Narvik Vann KF

Marianne Pettersen

marianne@narvikvann.no

mobil: 908 23 682