Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann vil midlertidig ikke kunne overholde alle frister for svar og saksbehandling.

Narvik kommune er midt i en oppgradering av felles saksbehandlingssystem. I forbindelse med installasjon av den nye versjonen av systemet har det oppstått utfordringer md å koble til ulike databaser.

Dette fører dessverre til forsinkelser som vil kunne påvirke innbyggere og kunder. 

Vi beklager så mye de ulempene dette medfører. Narvik kommune og leverandør jobber iherdig med å løse utfordringene som har oppstått.