Vakt-telefon: 901 16 300
Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.
Dette trer i kraft fra onsdag 15.12.20.21 og inntil videre i 4 uker. 
 
Narvik Vann KF vil stenge lokalene fra onsdag 15.desember. 
 
De ansatte har hjemmekontor og kan nåes på telefon og epost.