Vakt-telefon: 901 16 300

Det er enkelt å si – når man har det så bra som oss i Norge.

Halve verden uten tilfredsstillende sanitære forhold

3,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold, som vil si toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. I tillegg er det et hinder for sosial og økonomisk utvikling.

Over en halv milliard uten toalett

673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute. 40 % av verdens befolkning har ikke tilgang på såpe og vann hjemme.

Offisiell FN-dag

Verdens toalettdag er en av de nyeste FN-dagene. Den har blitt markert av sivilsamfunnsorganisasjoner i en årrekke, men i 2013 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 67/291, som oppfordrer alle medlemslandene til å satse på utbygging av gode sanitærforhold for sine innbyggere. Verdens toalettdag har siden den gang blitt markert som en offisiell FN-dag. Det har de siste årene vært en positiv utvikling, og flere mennesker har fått tilgang på gode sanitære forhold. Likevel er dette fortsatt en utfordring i dag, og byr på store problemer for mange mennesker.

Ikke kast søppel i toalettet!

I Norge er vi heldige som har trygge sanitærforhold for alle, og vi tar dette nærmest for gitt. Likevel bør vi alle gjøre en ekstra innsats i å sørge for at toalettet ikke brukes som en søppelbøtte. Dette fører til problemer i avløpssystemet og kan ende opp som forsøpling og mikroplast i naturen og havet.