Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse om bygging av Sanering VA Oscarsborg

Doffin referanse: 2021-363057
Tilbudsfrist: 2021-09-22, kl 11:00

Beskrivelse av anskaffelsen

Fire områder på Oscarsborg skal saneres. Avløpet skal separeres og stikkledninger for vann skal kobles i kum. 

Avløpsledningen i tverrforbindelsen mellom Selsbanes gate og Diagonalgata skal strømperenoveres, samt at vannledningen mellom Selsbanes gate og Tore Hunds gate skal utblokkes.

Se for øvrig hele kunngjøringen på Doffin.