Vakt-telefon: 901 16 300
Narvik Vann har startet detaljprosjekteringen av Vassvik overvann. Det skal etableres hovedstamme for overvann fra Frydenlund/Framnes og ned til sjø. Samtidig flyttes hovedstamme for spillvann fra Helmer Hansensvei til Vassvikveien.  Prosjektet omfatter også utskifting av vann og spillvann med tilhørende kummer. Området som skal saneres er:
  • Vassvikveien fra krysset Rønningtomtveien til Fr. Nansensvei
  • Deler av Fr. Nansensvei
  • Helmer Hansensvei
  • Deler av Tårnveien
  De aktuelle strekningene er markert på kartet.   Fremdrift Prosjektering ble på begynt første kvartal 2021 og forventet oppstart bygging siste kvartal 2021.   Prosjektleder Narvik Vann KF Astri M. Høiem e-post: astri@narvikvann.no mobil: 920 95 979