Vakt-telefon: 901 16 300
Narvik Vann har startet planlegging av arbeidet som har som formål å sanere vannledninger og kummer i Bjørkåsen i Ballangen. Det skal sikres tilstrekkelig dimensjon på hovedledninger for vann mot Ballangen sentrum. Før prosjektering lyses ut gjøres det en vurdering av nye traséer for eksisterende vannledninger. Ledninger som i dag ligger i terreng bestående av myrmasser og leire ønskes lagt i ny trasé i vei. Det vurderes samtidig hvorvidt avløpsledninger skal inkluderes i prosjektet, der de sammenfaller med ev. nye traséer for vannledninger. Fremdrift Forundersøkelser pågår nå før detaljprosjekteringen lyses ut til høsten. Utførelse er per nå planlagt i løpet av 2022-23.   Prosjektleder Narvik Vann KF Marianne Pettersen e-post: marianne@narvikvann.no mobil: 908 23 682