Vakt-telefon: 901 16 300
For å ivareta en sikker vannforsyning til nye Narvik sykehus skal Narvik Vann utvide vannledningsnettet på Furumoen. I samme prosjekt skal det skiftes ut eldre vann- og avløpsledninger langs Elvegårdsveien/E6 i Bjerkvik.

Fremdrift
Prosjektering ble på begynt første kvartal 2021 og forventet oppstart bygging siste kvartal 2021.

 

Prosjektleder Narvik Vann KF
Astri M. Høiem
e-post: astri@narvikvann.no
mobil: 920 95 979