Vakt-telefon: 901 16 300

Tømming av private avløpsanlegg er i gang for 2021. Tømming utføres av Perpetuum Miljø AS. 

De startet på Virak 18. mai og jobber seg nordover.

De som befinner seg sør i kommunen (tidligere Ballangen og Kjøpsvik), men likevel skal tømmes i år, vil få tømming etter nord er ferdig. 

Tømming vil varsles per sms. Anlegget skal være synlig og tilgjengelig. Veier/bom og lokk skal ikke være låst.

Ta kontakt for spørsmål, på 769 13700.