Vakt-telefon: 901 16 300

Verdens vanndag markeres 22. mars over hele verden.

Årets tema er «Verdsetting av vann».

Vann er en livsviktig ressurs som er under stadig økende press.

Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid gjør klimaendringer at tilgangen til vann mer uforutsigbar og usikker. Det innebærer at en fjerdedel av verdens befolkning opplever knapphet på vann! Det gjør at det sjette bærekraftmålet om at alle skal ha tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold blir utfordret.

For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre verden er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.

Narvik Vann har i flere år hatt arrangement for Narvik’s 5 klasser. På grunn av situasjonen kan vi dessverre ikke arrangere omvisning i vannbehandlingsanlegget i år, men vi lover å komme tilbake når situasjonen er endret. Vi vil sende ut informasjon til skolene med forslag til vannkunnskap som etterfølges av en  konkurranse med flott premie til klassen som vinner.