Vakt-telefon: 901 16 300
Nå er det sendt ut skjema for avlesning av vannmåler i Narvik kommune.

Mottar du avlesningskort i posten er det et felt her man kan skrive inn mobilnummer, for å få SMS neste gang. Dette sparer oss for tid og kostnader.

Vi har sendt SMS til de som vi har funnet mobiltelefonnummer på.

Har du fortsatt utfordringer med å sende inn målerstand, ber vi dere sende epost til monica@narvikvann.no; merket med vannmålernummer (finner du på vannmåleren), målerstand og telefonnummer. Vi tar kontakt uke 1, 2021.

Vi tar juleferie fra den 23. desember.

Merk at siste frist for avlesning er 6. januar. Etter dette vil deres forbruk bli stipulert.