Vakt-telefon: 901 16 300

– Dette er en fortjent pris, sier ordfører Rune Edvardsen.

Dette er en bekreftelse på det vi allerede vet. Narvik Vann har engasjerte medarbeidere som står på.

Ordfører Rune Edvardsen gratulerer Narvik Vann med å ha blitt tildelt bransjeprisen av Norsk Vann for å være mest aktive organisasjon.

Norsk Vanns pris for mest aktive organisasjon er en tradisjonsrik pris, som har vært delt ut siden 1991.

Ifølge Norsk Vann har Narvik Vann over tid utmerket seg særdeles positivt som en aktiv og viktig bidragsyter i organer og aktiviteter til felles beste for bransjen.

– Vi setter veldig stor pris på våre aktive medlemmer. Narvik Vann KF har en framoverlent holdning, som sørger for at vi som bransje fortsatt skal klare å levere gode vann- og avløpstjenester til god kvalitet til innbyggerne, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

– For Narvik Vann er det veldig hyggelig å få en slik pris. Vi er en aktiv organisasjon med engasjerte og flinke medarbeidere. Vi er jo ingen stor kommune, så det er artig at vi kan utmerke oss innenfor fagområdet, sier Trude Bertnes som er daglig leder i Narvik Vann.

– I forbindelse med den jobben Norsk Vann gjør for hele vannbransjen syns vi det er viktig både å delta og bidra. For oss er det en viktig arena hvor vi treffer folk som er opptatt av det samme som oss – nemlig vann og avløp. Jeg er veldig opptatt av at de ansatte skal ha mulighet å delta på denne arenaen – også for egen kompetanseheving, som igjen resten av organisasjonen har glede av, avslutter Bertnes.

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen og eies blant annet av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, og enkelte private vannverk. Norsk Vann representerer ca. 320 kommuner med ca 96 prosent av landets innbyggere.