Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF innbyr til konkurranse med dialog for utarbeidelse av detaljprosjektering av prosjektet Vassvik Overvann.

I henhold til Saneringsplan VA Narvik 2018, skal det etableres en hovedvei for overvann fra Frydenlund til sjø, samtidig skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres.

 

Total lengde er ca. 900 m.

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287082&B=KGVLIGHT