Vakt-telefon: 901 16 300

Tradisjonen tro markeres Verdens toalettdag 19. november. FN har utpekt denne dagen til å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle.

Verdens toalettdag er en del av FNs bærekraftmål nr. 6 – Rent vann og gode sanitærforhold.

I Norge er vi bedre stilt enn de fleste, men vi har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til vår bevissthet rundt dovett. Link til dovett.

Samtidig må vi være bevisst hvilke forhold som finnes der ute – følg link for å lære mer om årets tema og utfordringer på jorda vår. Sustainable sanitation and climate change.