Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann skal legge nye hovedledninger for vann og avløp i Terrassen. Samtidig som eksisterende vann- og avløpsledning skiftes ut legges også overvannsledning på deler av strekningen.

Traséen hvor det skal graves vises på vedlagte kart.

Anleggsarbeidet starter opp allerede i uke 47 i år og vil pågå frem til sommeren 2021.

Midlertidig vann

I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Hvert hus vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i hvert hus. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant.

 

Adkomst

Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt bli nødt å finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil og nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet. Når gravingen pågår i din gate vil entreprenøren sørge for en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

 

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

 

Øvrige ulemper

Kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag 07-15. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

 

Entreprenør – Taraldsvik Maskin AS, Kontaktperson – Stian Leithe, e-post: stian.leithe@taraldsvik.no, mobil 907 32 419

 Prosjektleder Narvik Vann KF – Marianne Pettersen, e-post: marianne@narvikvann.no, mobil 908 23 682

 Byggeleder Narvik Vann KF – Bjørn Sørensen, e-post: bjorn@narvikvann.no, mobil: 904 79 810