Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann har startet arbeidet med oppgradering av avløpsforholdene i Kjøpsvik. Det er i dag 15 kommunale utslipp. Utslippene skal samles til fire hovedutslipp med tilhørende rensing i form av slamavskillere. Det planlegges slamavskillere ved Orneset (RA1), Trondskjæret (RA2), Hovedveien (RA3) og Hestnesselva (RA4). 

Planarbeidet har startet opp. Utbyggingen planlegges oppstartet høsten 2021 og vil foregå over fem-seks år. Arbeidene starter opp ved Orneset og Hestnesselva. 

Kontaktperson Narvik Vann: Åse Soleng

Vedlegg kart i pdf: Kjøpsvik avløpsløsning