Vakt-telefon: 901 16 300

Tømming starter i Narvik sentrum og deretter videre sørover.

De som har tett tank i kommunen, vil få tømming hvert år (både nord og sør).

Merk at det sendes varsel pr. post i forkant av tømming. 

Gjør klart anlegget for tømming ved å klippe/rydde og merke om det er vanskelig  å se.