Vakt-telefon: 901 16 300
Narvik Vann skal oppgradere tre trykkøkningsstasjoner i Kjøpsvik og en trykkreduksjonsstasjon i Ballangen. Stasjonene i Kjøpsvik skal få skiftet ut pumper, tilknyttes sentral driftsovervåking og få nytt overbygg. Stasjonene ligger i henholdsvis Smineslia, Linds vei og ved Helligjorda. Stasjonen i Ballangen skal tilknyttes sentral driftsovervåking og få nytt overbygg. Denne stasjonen ligger i Bjørkåsen. Selve utførelsen vil skje i 2021-22.

Prosjektleder – Åse Soleng, aase@narvikvann.no, mobil 957 85 562