Vakt-telefon: 901 16 300

I henhold til gjeldende hovedplaner for vann og avløp skal det utarbeides saneringsplan for va-ledningsnettet i Ballangen og Kjøpsvik. Det blir utarbeidet en felles plan for vann og avløp.

Gjennom arbeidet med planen vil behovet  for fornying av ledningsnettet i Ballangen og Kjøpsvik kartlegges. Dette vil danne grunnlag for hvilke ledninger som blir prioritert for utskiftning i de kommende årene.

Saneringsplanen utarbeides med tanke på å løse utfordringene knyttet til forringelse av ledningsnettet, leveringssikkerhet og vanntap.

Fremdrift
Planarbeidet startet opp i mars og ferdig saneringsplan skal foreligge i løpet av november 2020.

Kontraktspartner:
COWI AS

Prosjektleder Narvik vann:
Geir R. Hansen