Vakt-telefon: 901 16 300
Drikkevannet er trygt
 
Folkehelseinstituttet har samlet informasjon om det nye koronaviruset på denne nettsiden. Følg med her for oppdatert informasjon og etterlev FHIs generelle råd om smitteforebygging. 

Koronavirus vil ikke utgjøre økt risiko forbundet med drikkevannet fordi norske vannbehandlingsanlegg har barrierer for dette viruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende virus.

Det nye koronaviruset er påvist i avføringen til noen av de smittede, og vil derfor også kunne forekomme i avløpsvann. Det finnes foreløpig ikke noe som tyder på at utskillelsen av koronavirus er like høy som typiske mage-tarm-virus som norovirus og adenovirus
 
Koronavirus er ikke mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser og desinfeksjon enn andre sykdomsfremkallende virus.
 
Vann og avløp er kritisk infrastruktur, så det er viktig at vi unngår at store deler av vårt driftspersonale ikke kan gå på jobb fordi de er smittet eller satt i hjemmekarantene. Narvik Vann har innført strenge restriksjoner for å unngå at store deler av driftspersonalet ikke kan gå på jobb fordi de er smittet eller satt i karantene.
Les forøvrig