Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann markerte Verdens Dodag den 19. november på Narvik Avløpsrenseanlegg. Vi hadde invitert alle 6. klasser i Narvik kommune til å komme på omvisning. Det var godt oppmøte med ca 250 elever inkl lærere. Vi avsluttet omvisningen med quiz om avløpsrenseanlegget. Deretter ble det servert skoleboller og juice og selvfølgelig kaffe til lærerne til dem som ønsket. Elevene var godt forberedt og det gjenspeilet seg i gode resulteter fra quizen.

Vi ber deg bruke et halvt minutt til å tenke på hvordan hverdagen din ville vært uten tilfredsstillende toalettforhold.

Du kommer raskt til den erkjennelse at hverdagen ville blitt mye mer komplisert. I verdensmålestokk er dette en stor utfordring, men også her i Norge har vi utfordringer, om enn i en annen målestokk.

Du kan bidra med å vise «dovett»; det vil si bruke toalettet på en måte som gagner oss selv og fellesskapet. Det er faktisk bare tre ting som hører hjemme i do: Tiss, bæsj og dopapir.