Vakt-telefon: 901 16 300

Djupvik Vannverk – ny vannbehandlings prosess

Narvik Vann har nå skiftet vannbehandlingsprosessen på Djupvik vannverk til ozon-biofiltrering og UV-behandling.

Anlegget er nå satt i drift og vi går snart inn i en periode med 9 måneders prøve drift før Narvik Vann overtar anlegget helt.

Under prøvedriften vil det blir tatt ekstra vannprøver og det vil bli foretatt innkjøring av prosessen.